"Renare luft ger bättre inomhusmiljö"

Clean Sky Sweden

Vad är kvalster?

Dessa småkryp är 0,3 millimeter stora i längd, har åtta ben och tillhör insektsklassen "Arachnida". Om du någon gång har lyckats se dem så ser de ut som pyttesmå vita streck. Dessa jättesmå vita streck kan dock vara besvärliga för din hälsa.

En förvånansvärd sak är att det förväntas finns minst 10 miljoner olika sorters kvalster. Av dessa 10 miljoner är det över ett dussin som är särskilt vanligt förekommande i våra hushåll. De tre allra mest intressanta sorterna för oss människor är;

• Hårsäckskvalster
• Skabbkvalster
• Dammkvalster.

Hårsäckskvalster lever överallt där du har hår. Skabbkvalster kräver ner sig i huden och kan orsaka irritation samt klia. Allra vanligast är dock dammkvalster. De är ungefär lika stora som pollen och är den sorts kvalster som lever närmast människan.

 

Clean Sky Sweden

Vad orsakar allergier?

Allargenet hos kvalster kommer från dess avföring, och vid en allergisk reaktion reagerar kroppen genom att luftvägar svälls upp och känns irriterade.

Till skillnad från hund- och kattallergi så är faktiskt kvalsters allergiframkallade ämne rätt tungt. Kvalsters allergener har svårt att sväva runt i luften i jämförelse med katters, därför får den drabbade i regel sin allergi främst från objekt eller saker i sin närhet. Vanligtvis en kudde, madrass eller en kramgo leksak (teddybjörn).

Allergiska reaktioner av kvalster

Ungefär 10 % av befolkningen är allergiska mot kvalsters allergena ämne. Här listas några exempel på symptom:

• Kliande, rinnande näsa
• Feber
• Ständigt igentäppt näsa och/eller öron
• Återupprepade nysningar
• Eksem
• Rinnande näsa
• Tendenser till astmatiska beteenden

Att de allergiska symptomen försvinner när man vistas utomhus

Clean Sky Sweden

Vi tänker på miljön: